Fakta

GREKISKA LANDSKÖLDPADDOR (www.landskoldpadda.se)

Helen von Holten, Ljunghusen (Skåne)

Testudo Hermanni Boegetteri

FAKTA

 

Grekisk landsköldpadda

(Testudo hermanni)

 

Den Grekiska landskölpaddan (Testudo hermanni) är en mycket

trevlig och social sköldpaddsart som lämpar sig bra som husdjur.

Den kan bli upp mot 75-100 år gammal och lever vilt i större delen

av södra Europa.

 

Denna sköldpaddsart kan delas in två officiella underarter:

- Testudo hermanni boettgeri (TH: överst)

- Testudo hermanni hermanni (TH: underst)

 

Underarterna skiljer sig både i storlek och något i utseende,

samt i vilka medelhavsområden de lever i. För att identifiera

vilken underart en sköldpadda tillhör måste man noga jämföra

olikheter i färger och sköldens utseende gentemot de art-

beskrivningar som finns.

 

FAKTA

Testudo hermanni boegetteri
Testudo hermanni hermanni